Pedagoji ve Andragoji Arasındaki Farklılıklar

Pedagoji ve andragoji, eğitim alanında sıklıkla kullanılan iki terimdir. Her ikisi de öğretme ve öğrenme yöntemlerine ve uygulamalarına atıfta bulunurken, ikisi arasında önemli farklılıklar vardır. Bu blog yazısında, pedagoji ve andragoji arasındaki farkları ve bunların öğretme ve öğrenmeyi nasıl etkilediğini keşfedeceğiz.

Pedagoji

Pedagoji, bilişsel ve sosyal gelişim ilkelerine dayalı olarak çocuklara öğretme yöntemi ve uygulamasıdır. Öğretmen merkezli bir yaklaşımı ve çocukların öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemlerinin kullanımını vurgular. Pedagoji, öğretmenin birincil bilgi kaynağı olduğu ve öğrencilerin bu bilginin pasif alıcıları olduğu öğretmen liderliğindeki öğretime odaklanır. Pedagojinin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Öğretmen merkezli yaklaşım
 • Ezberci öğrenme ve ezberlemeye vurgu
 • Bilgi edinmeye odaklanmak
 • Pasif öğrenme ortamı
 • Değerlendirme ve notlara vurgu

Andragoji

Andragoji ise yetişkinlere öğretme yöntemi ve uygulamasıdır. Kendi kendine öğrenmenin önemini ve yetişkin öğrenciler için uygun öğretim yöntemlerinin kullanımını vurgulayan öğrenen merkezli bir yaklaşımdır. Andragoji, öğretmenin birincil bilgi kaynağı yerine öğrenmeyi kolaylaştırıcı olduğu, öğrenci liderliğindeki öğretime odaklanır. Andragojinin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Problem çözme ve eleştirel düşünmeye vurgu
 • Bilginin uygulanmasına odaklanın
 • Aktif öğrenme ortamı
 • Kendi kendine öğrenmeye vurgu

Pedagoji ve Andragoji arasındaki farklar

Pedagoji ve andragoji arasındaki farklar önemlidir ve öğretme ve öğrenmeyi çeşitli şekillerde etkiler. İkisi arasındaki temel farklardan bazıları şunlardır:

Odak

Pedagoji bilginin edinilmesine odaklanırken, andragoji bilginin uygulanmasına odaklanır. Pedagoji öğrencilerin bildikleriyle ilgilenirken, andragoji öğrencilerin bildikleriyle ne yapabilecekleri ile ilgilenir.

Öğrenme ortamı

Pedagoji, öğretmenin birincil bilgi kaynağı olduğu ve öğrencilerin bu bilginin pasif alıcıları olduğu pasif bir öğrenme ortamı yaratır. Andragoji, öğretmenin öğrenmeyi kolaylaştırıcı olduğu ve öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dahil olduğu aktif bir öğrenme ortamı yaratır.

Öğretme teknikleri

Pedagoji, ezberci öğrenme ve ezberlemeyi vurgularken, andragoji problem çözme ve eleştirel düşünmeyi vurgular. Pedagoji, çocukların öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemlerini kullanırken, andragoji yetişkin öğrenciler için uygun öğretim yöntemlerini kullanır.

Değerlendirme

Pedagoji değerlendirme ve notları vurgularken, andragoji kendi kendine öğrenmeyi ve bilginin uygulanmasını vurgular. Pedagoji, öğrencilerin bildiklerini ölçmek için değerlendirmeyi kullanırken andragoji, öğrencilerin bildikleriyle ne yapabileceklerini ölçmek için değerlendirmeyi kullanır.

Pedagoji ve Andragojinin Avantajları ve Dezavantajları

Pedagoji ve andragoji, kendi avantajları ve dezavantajları olan öğretme ve öğrenmeye yönelik iki farklı yaklaşımdır.

Pedagojinin Avantajları

 • Net yapı ve organizasyon: Pedagoji, rehberlik ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yardımcı olabilecek, öğrenme için net bir yapı ve organizasyon sağlar.
 • Değerlendirme ve notlara vurgu: Pedagoji, öğrencileri daha çok çalışmaya ve daha iyi sonuçlar elde etmeye motive edebilen değerlendirme ve notlara güçlü bir vurgu yapar.
 • Bilgi edinmeye odaklanma: Pedagoji, temel kavramları uygulamadan önce öğrenmesi gereken öğrenciler için yararlı olabilecek bilgi edinmeye odaklanır.
 • Öğretmen merkezli yaklaşım: Pedagoji, bir otorite figüründen rehberlik ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için yardımcı olabilecek öğretmen merkezli bir yaklaşımdır.

Pedagojinin Dezavantajları

 • Pasif öğrenme ortamı: Pedagoji, öğretmenin birincil bilgi kaynağı olduğu ve öğrencilerin bu bilginin pasif alıcıları olduğu pasif bir öğrenme ortamı yaratır. Bu, öğrencilerin aktif katılım ve eleştirel düşünme fırsatlarını sınırlayabilir.
 • Ezberci öğrenme ve ezberlemeye vurgu: Pedagoji, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme fırsatlarını sınırlayabilen ezberci öğrenme ve ezberlemeye vurgu yapar.
 • Problem çözme ve eleştirel düşünme için sınırlı fırsatlar: Pedagoji, öğrencilerin bilgilerini gerçek dünya durumlarına uygulama becerilerini sınırlayabilen problem çözme ve eleştirel düşünme için sınırlı fırsatlar sunar.
 • Kendi kendine öğrenme için sınırlı fırsatlar: Pedagoji, kendi kendine öğrenme için sınırlı fırsatlar sunar, bu da öğrencilerin öğrenmelerini sahiplenme ve kendi ilgi alanlarını takip etme becerilerini sınırlayabilir.

Andragojinin Avantajları

 • Aktif öğrenme ortamı: Andragoji, öğretmenin öğrenmeyi kolaylaştırıcı olduğu ve öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dahil olduğu aktif bir öğrenme ortamı yaratır. Bu, öğrencilere aktif katılım ve eleştirel düşünme için daha fazla fırsat sağlayabilir.
 • Problem çözme ve eleştirel düşünmeye vurgu: Andragoji, öğrencilerin bilgilerini gerçek dünyadaki durumlara uygulamak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilecek problem çözme ve eleştirel düşünmeyi vurgular.
 • Bilginin uygulanmasına odaklanmak: Andragoji, öğrencilerin bilgilerini gerçek dünyadaki durumlara uygulamak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilginin uygulanmasına odaklanır.
 • Öğrenci merkezli yaklaşım: Andragoji, öğrencilerin kendi öğrenmelerini sahiplenmelerine ve kendi ilgi alanlarını takip etmelerine yardımcı olabilecek öğrenci merkezli bir yaklaşımdır.

Andragojinin Dezavantajları

 • Yapı ve organizasyon eksikliği: Andragoji, rehberlik ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için zorlayıcı olabilen pedagojiden daha az yapı ve organizasyon sağlar.
 • Değerlendirme ve notlar için sınırlı fırsatlar: Andragoji, daha çok çalışmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için dış motivasyona ihtiyaç duyan öğrenciler için zorlayıcı olabilecek değerlendirme ve notlar için sınırlı fırsatlar sunar.
 • Bilgi edinme için sınırlı fırsatlar: Andragoji, temel kavramları uygulamadan önce öğrenmesi gereken öğrenciler için zorlayıcı olabilecek bilgi edinme için sınırlı fırsatlar sunar.
 • Öğretmen, öğrenme süreci üzerinde kontrole sahip olmayabilir: Andragoji, öğrenci liderliğindeki bir yaklaşımdır; bu, öğretmenin öğrenme süreci üzerinde kontrol sahibi olmayabileceği anlamına gelir. Bu, öğretime daha yapılandırılmış ve organize bir yaklaşımı tercih eden öğretmenler için zorlayıcı olabilir.

Hem pedagoji hem de andragoji, öğretme ve öğrenmeyi etkileyen kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir. Pedagoji, öğrenme için net bir yapı ve organizasyon sağlarken, andragoji aktif bir öğrenme ortamı yaratır. Pedagoji değerlendirme ve notları vurgularken, andragoji problem çözme ve eleştirel düşünmeyi vurgular. Pedagoji öğretmen merkezli bir yaklaşımken, andragoji öğrenen merkezli bir yaklaşımdır. Eğitimciler, pedagoji ve andragojinin avantajlarını ve dezavantajlarını anlayarak, öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun, daha etkili öğretme ve öğrenme ortamları yaratabilirler. Sonuç olarak, pedagoji ve andragoji, önemli farklılıkları olan öğretme ve öğrenmeye yönelik iki farklı yaklaşımdır. Pedagoji bilginin edinilmesine odaklanırken, andragoji bilginin uygulanmasına odaklanır. Pedagoji pasif bir öğrenme ortamı yaratırken, andragoji aktif bir öğrenme ortamı yaratır. Pedagoji, ezberci öğrenme ve ezberlemeyi vurgularken, andragoji problem çözme ve eleştirel düşünmeyi vurgular. Pedagoji değerlendirme ve notları kullanırken, andragoji kendi kendine öğrenmeyi ve bilginin uygulanmasını vurgular. Eğitimciler, pedagoji ve andragoji arasındaki farkları anlayarak, öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun, daha etkili öğretme ve öğrenme ortamları yaratabilirler.

“formasyon.yaptirma.com.tr” ailesi olarak size her konuda destek sunabiliriz. Tek yapmanız gereken iletişim adreslerimizden bizlere ulaşmak!

Tüm alanlara özgü, formasyon literatür taraması yaptırma, formasyon ödevi yaptırma, formasyon analizi yaptırma, formasyon araştırması yaptırma, formasyon makale ödevi yaptırma, formasyon dergi makalesi yaptırma, formasyon sunum ödevi yaptırma  çalışmaları yapmaktayız.

Bir yanıt yazın