Pedagojik Araştırmada Nicel ve Nitel Araştırmanın Karşılaştırması

Pedagojik araştırma, eğitim alanında bilgi üretmek ve eğitim uygulamalarını geliştirmek için önemli bir süreçtir. Araştırmacılar, pedagojik araştırma yaparken farklı yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında nicel araştırma ve nitel araştırma önemli yer tutar. Bu makalede, pedagojik araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerini karşılaştıracağız. Her bir yöntemin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve hangi durumlarda tercih edildiğini inceleyeceğiz.

Nicel Araştırma

Nicel araştırma, pedagojik araştırmada sıkça kullanılan bir yöntemdir. İşte nicel araştırmanın temel özelliklerini ve uygulama sürecini açıklayan bazı önemli noktalar:

 • Amaç ve Odak: Nicel araştırma, ölçülebilir verileri toplamak, sayısal analizler yapmak ve genellemeler yapmak için kullanılır. Araştırmacılar, belirli hipotezleri test etmek, ilişkileri incelemek veya değişkenler arasındaki farkları belirlemek gibi amaçlara odaklanır.
 • Veri Toplama Yöntemleri: Nicel araştırmada, genellikle anketler, ölçekler, testler ve istatistiksel veriler kullanılır. Araştırmacılar, büyük örneklemlerden veri toplamak ve sayısal formatta verileri analiz etmek için bu yöntemleri kullanır.
 • Veri Analizi: Nicel araştırmada, veriler istatistiksel analizlerle değerlendirilir. Araştırmacılar, istatistiksel teknikler, grafikler ve tablolar kullanarak verileri özetler, sonuçları yorumlar ve genellemeler yaparlar.
 • Örneklem Seçimi: Nicel araştırmada, örneklem seçimi büyük önem taşır. Temsiliyet, rastgele örnekleme veya örnekleme hatalarının azaltılması gibi faktörler dikkate alınır. Temsil edilebilir bir örnekleme ulaşarak genelleme yapma imkanı sağlar.

Nitel Araştırma

Niteli araştırma, pedagojik araştırmada derinlemesine anlayış sağlamak, deneyimleri anlamak ve karmaşık fenomenleri keşfetmek için kullanılan bir yöntemdir. İşte nitel araştırmanın temel özelliklerini ve uygulama sürecini açıklayan bazı önemli noktalar:

 • Amaç ve Odak: Nitel araştırma, bireylerin deneyimlerini, inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını anlamak için kullanılır. Araştırmacılar, sosyal etkileşimleri, algıları ve derinlemesine anlamı araştırır. Genellemeler yapmak yerine, örnek olayları derinlemesine analiz ederler.
 • Veri Toplama Yöntemleri: Nitel araştırmada, genellikle görüşmeler, odak grupları, gözlem ve nitel verilerin toplanması kullanılır. Araştırmacılar, katılımcıların hikayelerini, düşüncelerini ve duygularını anlamak için bu yöntemleri kullanır.
 • Veri Analizi: Nitel araştırmada, veriler içerik analizi, tematik analiz veya benzeri yöntemlerle analiz edilir. Araştırmacılar, verileri kodlar, kategorilere ayırır ve anlamlı desenler, temalar ve ilişkiler bulmaya çalışır.
 • Örneklem Seçimi: Nitel araştırmada, örneklem seçimi amaçlı ve kapsayıcı olmalıdır. Araştırmacılar, katılımcıların deneyimlerini ve perspektiflerini yansıtan bir örnekleme ulaşmak için uygun seçim yöntemleri kullanır.

Nicel ve Nitel Araştırmanın Karşılaştırılması 

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasında bazı temel farklılıklar vardır. İşte nicel ve nitel araştırma yöntemlerini karşılaştıran bazı temel noktalar:

 • Veri Türleri: Nicel araştırmada, sayısal veriler toplanırken, nitel araştırmada daha çok kapsamlı ve derinlemesine açıklamalar ve yorumlar toplanır.
 • Hipotezler ve Genelleme: Nicel araştırma, hipotez test etmek ve sonuçları genellemek için kullanılırken, nitel araştırma, hipotez test etmek yerine derinlemesine anlayış sağlamayı hedefler.
 • Araştırmacı Rolü: Nicel araştırmada araştırmacı daha nesnel bir rol oynarken, nitel araştırmada araştırmacı daha çok katılımcılara odaklanır ve onların deneyimlerini anlamaya çalışır.
 • Veri Analizi: Nicel araştırmada veri analizi istatistiksel yöntemler kullanırken, nitel araştırmada daha çok betimsel analiz, içerik analizi veya tematik analiz kullanılır.

Pedagojik araştırmada, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin önemli katkıları vardır. Nicel araştırma, sayısal verilerin toplanması ve istatistiksel analizlerin yapılmasıyla genelleme ve ilişkilerin belirlenmesine odaklanır. Nitel araştırma ise derinlemesine anlayış sağlamak, deneyimleri anlamak ve karmaşık fenomenleri keşfetmek için daha kapsamlı ve açıklamacı bir yaklaşım sunar. Her iki yöntemin de avantajları ve sınırlamaları vardır. Nicel araştırma, büyük örneklemlerle genelleme yapma imkanı sağlarken, nitel araştırma daha derinlemesine ve kapsamlı bir anlayış sağlar. Araştırmacılar, araştırma soruları ve amaçlarına bağlı olarak, her iki yöntemi de birlikte veya ayrı ayrı kullanabilirler. Sonuç olarak, pedagojik araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılması, daha kapsamlı ve zengin bir veri toplama süreci sağlayabilir. Araştırmacılar, araştırma sorularını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak, en uygun araştırma yöntemlerini seçmeli ve pedagojik uygulamaları geliştirmek için elde ettikleri verileri etkili bir şekilde kullanmalıdır.

“formasyon.yaptirma.com.tr” ailesi olarak size her konuda destek sunabiliriz. Tek yapmanız gereken iletişim adreslerimizden bizlere ulaşmak!

Tüm alanlara özgü, formasyon literatür taraması yaptırma, formasyon ödevi yaptırma, formasyon analizi yaptırma, formasyon araştırması yaptırma, formasyon makale ödevi yaptırma, formasyon dergi makalesi yaptırma, formasyon sunum ödevi yaptırma  çalışmaları yapmaktayız.

Bir yanıt yazın