Özerklik Teorisi ve Öğrenme: Motivasyonun Ötesindeki Güçlü Bağ

Eğitim, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir platform olarak da görülmelidir. Bu bağlamda, öğrenme sürecinin sadece öğretmen tarafından yönlendirilmediği, aynı zamanda öğrencinin kendi öğrenme yolculuğunu şekillendirdiği…

0 Yorum